Prispevki

Krasosolovje na klasičnem krasuanimacija, dr. Tadej Slabe

Kako i koliko poznajemo dinarski krš u njegovim zemljama?
What and how do we know on the dinar karst in his countries? dr. Ivo Lučić

Kras. Voda. Človek., dr. Mitja Bricelj, dr. Peter Frantar, mag. Florjana Ulaga

Raziskovanje pretakanja voda skozi kras, dr. Nataša Ravbar

The other side of the karst coin – characteristics and diversity of hypogene karst ; (Druga plat kraškega kovanca – značilnosti in raznovrstnost hipogenega krasa), dr. Marjan Temovski

Število in razporeditev vrtač na krasu v Sloveniji,  dr. Andrej Mihevc in Rok Mihevc

Sledenje vodam na območju Triglavskega ledenika jeseni 2021, mag. Miha Pavšek, dr. Metka Petrič, dr. Nataša Ravbar in dr. Mauro Hrvatin

Hidrogeografski izzivi upravljanja z vodnimi viri v občini Loški Potok, dr. Tajan Trobec

Dan Donave in Dan Save – Mednarodno sodelovanje na področju voda, mag. Florjana Ulaga

Ocena kakovosti podtalnice na primeru vodonosnika ob Mislinji, mag. Jana Breznik, dr. Tajan Trobec

Park Postojnska jama – šolski program, Anita Dolenc